עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
גיא גבע

שמות ההורים:
מיכל ואסף גבע

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

שלמה ועופרה פרומקס

בית אב באלבום המשפחות:
אשרוב שלמה וטשרני, נוישטדט חיים חייקל וחנה שרה

בית הספר:
חטיבת ביניים "טביב", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ו, יוני 2006