עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
בארי שטרית

שמות ההורים:
מעין שטרית

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

עמיחי וחדוה יעקבזון

בית אב באלבום המשפחות:
יעקבזון שמחה ובלומה

בית הספר:
חטיבת ביניים "טביב", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ו, יוני 2006