עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
חיים טאל

שמות ההורים:
שמעון ורונית חיים

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

דוד יחזקאל רוטשילד וגאולה רחמני

בית אב באלבום המשפחות:
פרימן דרור אהרון מרדכי ומרים

בית הספר:
חטיבת ביניים "רבין" מזכרת בתיה

שנת הגשת העבודה:
תשס"ז, פברואר 2007.