עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
חן גולוב

שמות ההורים:
גלית-אסתר וטל גולוב

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

מרים ויצחק זוסמן, הניה ומשה פרוסקבור

בית אב באלבום המשפחות:
זוסמן, פרוסקובר

בית הספר:
חטיבת ביניים "אבני החושן", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ד 2004