עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
סתו בן אהרון

שמות ההורים:
אליעזר ולימור בן אהרון

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

צדוק ויהודית בן אהרון-צדוק

בית אב באלבום המשפחות:
בן אהרון אורפלי צדוק ושרה

בית הספר:
חטיבת זלמן ארן

שנת הגשת העבודה:
תשס"ט 2009