עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
נעם רוסטמי

שמות ההורים:
נירה ומוטי רוסטמי

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

אהרון ויונה עראקי

בית אב באלבום המשפחות:
עראקי שלמה וכדיה

בית הספר:
חטיבת טביב

שנת הגשת העבודה:
2009