עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
גיא שורק

שמות ההורים:
חרמונה וטובי שורק

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

תמר ויוסף אבן

בית אב באלבום המשפחות:
קרון אהרן ואהובה

בית הספר:
ירושלים

שנת הגשת העבודה:
1998