עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
טל פלג

שמות ההורים:
פנינה וחיים פלג

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

אהוב ויוסף פלג

בית אב באלבום המשפחות:
צביה ויצחק מוסאל

בית הספר:
חטיבת ביניים "מורדי הגטאות", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ד 2004