עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
שון בולקינד

שמות ההורים:
חיים ומירי בולקינד

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

סוזי ומאיר בולקינד

בית אב באלבום המשפחות:
אלחנן ורבקה בולקינד

בית הספר:
חטיבת ביניים "זלמן ארן", ראשון לציון

שנת הגשת העבודה:
תשס"ה 2005