איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ צבי   אברמזון אריה   אברמסון יונתן יונץ
אברמוביץ צבי
בת זוג: עדנה
  אברמזון יורם   אברמסון יוסף
אברמוביץ צבי יעקב   אברמזון יצחק   אברמסון יחיאל מיכל
אברמוביץ (יונתי) צנועה   אברמזון יצחק
בת זוג: אידה
  אברמסון יעקב
אברמוביץ צפורה   אברמזון ליהי   אברמסון מרים
אברמוביץ ראשי רחל   אברמזון (גולני) מכבית   אברמסון משה
הורים: רפאל, שרה; בת זוג: חנה רות; לידה: 1858
אברמוביץ (פופקו) רבקה   אברמסון אברהם ראובן   אברמסון משה
הורים: טוביה, דבורה; לידה: 1938
אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   אברמסון אבשלום   אברמסון מתניה
אברמוביץ (משולם) רוני   אברמסון (בלום) אהבה   אברמסון (הוכברג) סוניה
אברמוביץ (עמבור) רותי   אברמסון אידה   אברמסון עובדיה
אברמוביץ (לייבל) רחל   אברמסון אריה   אברמסון עמוס
אברמוביץ (קנטור) רחל   אברמסון ברכה   אברמסון (גולדשמיט) פנינה
אברמוביץ רינה   אברמסון גיטל   אברמסון (הילר) פנינה
אברמוביץ שלמה   אברמסון (לימישוב) דבורה   אברמסון (בלום) רחל
אברמוביץ (זילברשטיין) תחיה   אברמסון דוד דודו   אברמסון רפאל
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: סוניה; לידה: 1880
אברמוביץ (מדובר) תמר   אברמסון (גוטפריד) חיה   אברמסון רפאל
בת זוג: שרה
אברמוף ונטורה   אברמסון (הוכברג) חנה רות   אברמסון שבתאי שפלה
אברמוף יוסף   אברמסון טוביה
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: דבורה; לידה: 1900
  אברמסון (דובס) שרה
אברמזון (כהן קגן) אידה   אברמסון טוביה
הורים: רפאל, סוניה; בת זוג: פנינה; לידה: 1911
  אברמסקי (בשארי) דליה
אברמזון אפרים   אברמסון (רייכמן) יהודית   אבשלום אלון