איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון רפאל
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: סוניה; לידה: 1880
  אגבבה (מזרחי) רונית   אגוזי סיסאי
אברמסון רפאל
בת זוג: שרה
  אגדתי (שמר) עדה   אגוזי (גרוס) שולמית
אברמסון שבתאי שפלה   אגוז (שניידר) גילה   אגוזי (נוסנוביץ) שלום אליעזר
אברמסון (דובס) שרה   אגוז מיכאל   אגוזי תור
אברמסקי (בשארי) דליה   אגוז אוגוז צבי   אגי אברהם אלברט
אבשלום אלון   אגוז אוגוז (קודנסקי) שרה   אגי (אדג'י) יוסף
אבשלום (פרידמן) יואל   אגוז סרור בשמת   אגי לאה ללה
אבשלום עודד   אגוזי אליעזר שלום   אגי מרדכי
אבשלום רענן   אגוזי אריה   אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה
אבשלום (גלוסקא) שושנה   אגוזי בריינדל   אגי רחל
אבשלומוב אברהם   אגוזי (גולדשטיין) חרות   אגי שרה
אבשלומוב ברוך   אגוזי יוהנה   אגם אורית
אבשלומוב בת שבע רבקה   אגוזי (נוסנוביץ) יוסף   אגם אורם
אבשלומוב (סיבהי) רחל   אגוזי יריב   אגם בת שבע
אג'י אלברט   אגוזי (גורפיין) ליאורה   אגם דוד
אג'י ללה   אגוזי מנחם   אגם דני
אגבבה אביה   אגוזי (שני) מעיין   אגם דניאל
אגבבה אלי   אגוזי מרדכי יעקב   אגם יהונתן
אגבבה אסי   אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   אגם יוסף
אגבבה יובל   אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   אגם יעל