איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגם (אגי) יעקב   אדוט שלמה   אדלמן עודד יהודה
אגם (גיבשטיין) יעקב   אדונילו (יגודה) טובה   אדלר (אייזן) אורית
אגם (לוסטרניק) כלילה   אדונילו יוסף   אדלר אפרים
אגם משה   אדורם אורנה   אדלר בנימין
אגם (חיטרוש) סמדר   אדורם (שוסטר) אמנון   אדלר בנימין יהודה
אגם (בין) עמית   אדורם אריאל   אדלר הנריך
אגם פרדי שלמה   אדורם דבורה   אדלר חנה
אגם (סמילנסקי) צלה   אדורם דפנה   אדלר טובה
אגם רון   אדורם רוני   אדלר יוסף
אגם רינת   אדיבי (בלום) לינה   אדלר יצחק
אגם שרון   אדיבי רבקה   אדלר לוטה
אגמי (קפלן) שרה   אדיבי (פינשטיין) רחביה   אדלר (תורן) נועה
אגסי אשר זליג   אדינבורג בצלאל   אדלר רבקה
אגסי יעקב מאיר   אדינבורג גילה   אדלשטיין גדעון
אגסי יפה לאה   אדליס יוסף   אדלשטיין (טויבר) יוכבד
אגסי (אטינגר) צירל גאולה   אדלמן אהוד   אדלשטיין משה
אגסי שרה רבקה   אדלמן טובה   אדלשטיין (פרידמן) סוניה
אדג'י חיים   אדלמן יהודה   אדם (אדמוביץ) אבשלום
אדג'י שושנה   אדלמן יואב   אדם (כץ) אורה
אדוט (יזרעאלי) רינה   אדלמן (קיפניס) נטע   אדם אילנה