איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרון רועי   אהרוני אברהם   אהרוני חיים
אהרון (כהן) רחל   אהרוני אברהם רמי   אהרוני טלי
אהרונוביץ אברהם יוסף   אהרוני אהרון   אהרוני יאיר
אהרונוביץ איתן   אהרוני (מזרחי) אהרון   אהרוני יובל
אהרונוביץ דב   אהרוני אוהד   אהרוני יחזקאל מאיר
אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   אהרוני אופיר   אהרוני יצחק
אהרונוביץ הלל   אהרוני (סלומון) אורית   אהרוני ישראל
בת זוג: שרה
אהרונוביץ זהבה   אהרוני אירית   אהרוני ישראל
הורים: צבי, הדסה; בת זוג: אירית; לידה: 1950
אהרונוביץ (זיסר) חיה   אהרוני אליהו   אהרוני לילך
אהרונוביץ טובה   אהרוני (מרין) אסנת   אהרוני מאיה
אהרונוביץ יהודית   אהרוני אסף   אהרוני (דמארי) מאירה
אהרונוביץ יעקב   אהרוני (מזרחי) אסתר   אהרוני מיה
אהרונוביץ ישראל   אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל   אהרוני מיטל
אהרונוביץ עודד   אהרוני ברוריה בריינה   אהרוני (זאוברמן) מירה
אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   אהרוני גד   אהרוני מירי
אהרונוביץ פוגלמן מלכה   אהרוני גדעון   אהרוני (כהן) מרים
אהרונוביץ פוגלמן משה אהרון   אהרוני גל   אהרוני משה
אהרונוביץ' (מזור) כנרת   אהרוני דן   אהרוני נדב
אהרונובסקי יצחק צבי   אהרוני (מלמד) הדסה   אהרוני (אייזנר) נילי
אהרוני אביגיל   אהרוני (רוז'ה) הניה   אהרוני עזרא עוזי