איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדרעי (לביא) דורלי   אהרונוביץ (אפשטיין) דליה   אהרוני אופיר
אדרעי שמעון   אהרונוביץ הלל   אהרוני (סלומון) אורית
אהל איל   אהרונוביץ זהבה   אהרוני אירית
אהל חיה   אהרונוביץ (זיסר) חיה   אהרוני אליהו
אהל יוחי   אהרונוביץ טובה   אהרוני (מרין) אסנת
אהל יעקב   אהרונוביץ יהודית   אהרוני אסף
אהל מילא   אהרונוביץ יעקב   אהרוני (מזרחי) אסתר
אהל (דודזון) תמר   אהרונוביץ ישראל   אהרוני (אהרונובסקי) אריה ישראל
אהלי יצחק   אהרונוביץ עודד   אהרוני ברוריה בריינה
אהרון אופיר   אהרונוביץ (פינשטיין) שלומית   אהרוני גד
אהרון חיים   אהרונוביץ פוגלמן מלכה   אהרוני גדעון
אהרון יאיר   אהרונוביץ פוגלמן משה אהרון   אהרוני גל
אהרון יום טוב   אהרונוביץ' (מזור) כנרת   אהרוני דן
אהרון (בן צבי) נורית   אהרונובסקי יצחק צבי   אהרוני (מלמד) הדסה
אהרון סיון   אהרוני אביגיל   אהרוני (רוז'ה) הניה
אהרון רועי   אהרוני אברהם   אהרוני חיים
אהרון (כהן) רחל   אהרוני אברהם רמי   אהרוני טלי
אהרונוביץ אברהם יוסף   אהרוני אהרון   אהרוני יאיר
אהרונוביץ איתן   אהרוני (מזרחי) אהרון   אהרוני יובל
אהרונוביץ דב   אהרוני אוהד   אהרוני יחזקאל מאיר