איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרן נועה   שרעבי בנימין
הורים: מאיר, שרה; בת זוג: לאה; לידה: 1944
  שרעבי יוסי
שרן (אלגיסר) עדנה   שרעבי בנימין
בת זוג: שמחה
  שרעבי יוסי
שרן עודד   שרעבי בנימין
הורים: יששכר, מרים; לידה: 1933
  שרעבי (בן יפת) יוסף
שרן עילאי   שרעבי ברכה   שרעבי יוסף
בת זוג: רחל
שרן רודד   שרעבי גבריאל   שרעבי יוסף
בת זוג: רחל
שרן (בוחניק) רחל   שרעבי גיל   שרעבי יוסף
הורים: נתן, חנה; בת זוג: מרגלית; לידה: 1912
שרן שגיא   שרעבי גילי   שרעבי ימימה
שרן שני   שרעבי דוד   שרעבי ינון
שרן (טוסיאנו) שרית   שרעבי דוד דודיק   שרעבי יפת
בת זוג: אמן
שרעבי (אליזוב) אביבה   שרעבי דורון   שרעבי יפת
בת זוג: שרה
שרעבי (שובלי) אביגיל   שרעבי זכריה   שרעבי יפת
בת זוג: ימימה
שרעבי אברהם   שרעבי חיים
בת זוג: מרים
  שרעבי ישראל
שרעבי אורי   שרעבי חיים
בת זוג: מזל
  שרעבי יששכר
שרעבי אילן   שרעבי חנה
הורים: יואש, מרים; בן זוג: נתן; לידה: 1887
  שרעבי כפיר
שרעבי אילנה   שרעבי חנה
הורים: יוסף, שושנה; לידה: 1924
  שרעבי (יעקובי) לאה
שרעבי אמיתי   שרעבי חננאל   שרעבי לאה לואלה
שרעבי אמן   שרעבי טל   שרעבי מאיר
שרעבי אסתר
בן זוג: שלום; לידה: 1898
  שרעבי יואש   שרעבי מוריה
שרעבי אסתר
בן זוג: נתנאל
  שרעבי יונה   שרעבי מזל
שרעבי אפרים   שרעבי (מדמוני) יונה נדרה   שרעבי מיכאל