איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תלם (הורויץ) זיוה   תמיר (רבינוביץ) מיה מרים   תמרי (טייטלבוים) אריה
תלם טל   תמיר מירנה   תמרי בן ציון
תלם עוז   תמיר עומר   תמרי בני
תלם ערן   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא   תמרי גיא
תם אהוד   תמיר עקיבא   תמרי גלעד
תם איתן   תמיר קינן
הורים: עקיבא, מירנה
  תמרי (ברניצקי) דבורה בולה
תם יהודה   תמיר קינן
הורים: עקיבא, מירנה
  תמרי דוד
תם יונה
הורים: שלמה, שושנה
  תמיר (טרכטמן) רפאל   תמרי זיוה
תם יונה
בן זוג: יהודה
  תמיר שלום   תמרי (טייטלמן) יעקב
תם (לוי) מזל   תמיר (פרסוב) תמר   תמרי (טייטלבוים) לאה
תם נחום   תמר דני   תמרי לירון
תם פרץ   תמר חביבה   תמרי מאיה
תם (מוסאל) שושנה   תמר לירן   תמרי (רום) מלכה
תם שלמה   תמר (וילסון) עדי   תמרי (גרשוני) נאוה
תמים (קדם) נטע   תמר עידו   תמרי עמיר
תמיר אורלי   תמר שלומי   תמרי רועי
תמיר (כרמון) ברוריה   תמרי אבי   תמרי (רוזנטהל) רות
תמיר דניאל   תמרי אבנר   תמרי שי
תמיר זאב   תמרי אוהד   תמרי שירה
תמיר (נחמוני) זהבה   תמרי אריה   תמרי (איזנברג) שרון