איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שקרלביץ יעקב יוסף   שר שרגא   שרון איל
שקרלביץ (שקלרביץ) נח   שר רודן רינה   שרון (בלומנשטיין) אילנה
שקרלביץ שמואל   שראל אביגיל   שרון (דובין) אילנה
שר אוהד   שראל מדלן   שרון איתי
הורים: תמיר, גילת
שר אלן לואיס   שראל (שרשבסקי) משה   שרון איתי
הורים: נעם, נועה
שר אסתר
בן זוג: ברוך
  שרגא חיה   שרון (שורצשטרק) אריה
שר אסתר
בן זוג: שמעון
  שרגא שמעון   שרון בן
שר ברוך   שרגאי (ברוק) אסתר   שרון (לוי) ברכה
שר (כהן) ברכה   שרגאי מנחם   שרון גיא
שר טל   שרולוב הירש   שרון גיל
הורים: ישראל, תמה; בת זוג: לילי
שר יוסף   שרולוב רחל   שרון גיל
הורים: זאב, ברכה
שר יותם   שרון (שרעבי) אביבה   שרון גיל
הורים: שלמה, רות
שר לני   שרון אבנר   שרון גילת
שר משה   שרון (שרמן) אברהם שרי   שרון גל
שר פרידה   שרון אודי אהוד   שרון גל
הורים: נעם, נועה
שר (וולפרט) פרל פנינה   שרון אורי
הורים: אייל, שרון
  שרון דוד
שר רוברט אדוארד   שרון אורי
הורים: שניר, דנה
  שרון (אברהם) דוד
שר (זילברשטיין) רחל   שרון אורלי   שרון דין
שר שלומי   שרון (וינבוים) אורנה   שרון דין
הורים: איל, סיגל
שר שמעון   שרון אייל   שרון (כהן צדק) דנה