איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תנעמי (שמר) מרב   תעיזי שלמה   תשבי איילת
תנעמי משה   תעיזי שלמה
בת זוג: שושנה
  תשבי בן ציון
תנעמי סער   תעיזי שרה   תשבי גאולה
תנעמי ענבר   תפוח משה   תשבי גל
תנעמי ראם   תפוח שרה   תשבי דוד
תנעמי רביד   תרח בתיה   תשבי זהר
תעיזי איל   תרח מתתיהו   תשבי כרמית
תעיזי (גדסי) אילה   תרם (מלוביצקי) שירי   תשבי (סוקוסובסקי) נאוה
תעיזי דניאל   תרשיש אהרן   תשבי (דישבק) נחמיה
תעיזי משה   תרשיש זהבה   תשבי (שקולניק) רחל
תעיזי שושנה   תשבי אורי   תשבי תם