איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ברלניצקי) לאה   גולדברג אברהם זאב   מדליה אברהם יצחק
אוסטשינסקי שמואל   גולדברג יעקב יוסף   מדליה יעקב
אטינגר הפקיד   דנילוביץ (מדליה) רבקה   מדליה ליב אריה ליאון
אריה אברהם   וינצויג שלמה ליאון   מדליה (רבינוביץ) פסיה
אריה (טג'ר) אסתריה כוכבה   וכסלר אהרון   מזוביצקי (מדליה) יוכבד
אריה גבריאל   וכסלר חנוך העניק   נמצוביץ ישראל ליב
אריה (מבורך) גולדה זהבה   וכסלר ליפשה   סגל (וכסלר) בת שבע
אריה רפאל   וכסלר מרדכי   סגל דוד
אריה שמואל   וכסלר משה   סגל זליג
אריה שמחה   זיברג דוד   סגל (וכסלר) רבקה
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   פוחצ'בסקי מיכל זלמן
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   יודלביץ דובה   פפירמייסטר ברוך
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע   יודלביץ יהודה   קן ציפור (צנציפר) מנחם מנדל
ברניצקי (ברלניצקי) חיים   כהן מאיר   קרנר שמואל
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   לוין אשר   ריסקין לזרוביץ (מדליה) חוה
ברניצקי (ברלניצקי) נתן   ליטוינסקי יעקב אלחנן    
גוטמן (מדליה) עטיל שרה   לפידות (מדליה) מלכה