איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   חנקין (בלקינד) אולגה   מרש (מרקוביץ) יעקב
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   טרכטנברג יחיאל   סגל זאב
אמציסלבסקי יהודה לייב   לזרוב (לזרוף) אברהם   סימינובסקי משה
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   לזרוב יוסף   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף
ברס יהושע   לזרוב יצחק   קנר (כנר) יעקב מנדל
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   מוגילבסקי (רוזנובסקי) ברכה   שכטר רחל
דודזון (גיסין) משה   מרקוביץ אברהם אהרון   שמוליצ'נסקי (ענטין) יוהנה חיה לאה
הירשפלד אליהו מאיר   מרקוביץ אליהו    
זיגר (שמוליצנסקי) ברטה בתיה   מרקוביץ חנה