איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בולקינד (בולקין) אלחנן   ד'ארבלה (אמצ'יסלבסקי) יצחק   יודילוביץ דוד
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   הורביץ גרשון   מזי"א אהרן מאיר
בלוך אדולף   הירשפלד (וורנר) חיה מלכה   פרשקובסקי אריה לייב