איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   בן הריאל (סגל) פיגה   מדליה יששכר דב
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   גראבער משה   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה
אפשטיין (רובוביץ) אסתר הדסה   הירשפלד צבי הירש   פיין (לפידות) פניה
אפשטיין דוד   הלוי יוסף   קזושנר אברהם יחיאל
אפשטיין (עפשטיין) חיים דוד   זינגר יעקב מרדכי   קזושנר שמואל
אפשטיין יעקב   זינגר (דולברגר) שרה   רוחלין יהושע
בירגר גרשון   ילובסקי (שיינס) יפה שיינה    
בן הריאל יעקב   מדליה דוד ברנרד