איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסובצקי בוריס   בן הריאל (סגל) פיגה   מדליה יששכר דב
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   גראבער משה   מייזל (הירשפלד) רחל
אפשטיין (רובוביץ) אסתר הדסה   הירשפלד צבי הירש   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה
אפשטיין דוד   הלוי יוסף   פיין (לפידות) פניה
אפשטיין (עפשטיין) חיים דוד   זינגר יעקב מרדכי   קזושנר אברהם יחיאל
אפשטיין יעקב   זינגר (דולברגר) שרה   קזושנר שמואל
בירגר גרשון   ילובסקי (שיינס) יפה שיינה   רוחלין יהושע
בן הריאל יעקב   מדליה דוד ברנרד