איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושרוב טשרני   יצחקי יצחק   פפירמייסטר (דודזון) לאה
אושרוב יהושע   כהן (פפירמייסטר) מיניה   פפירמייסטר שלום
אושרוב רחל   כהן (טשסטקובסקי) שיינע בלה   פרס (פפירמייסטר) מרים
אושרוב שאול   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה
אושרוב שלמה   כהנוב (שמוליצנסקי) לינה לאה   רוזין (רוזן) שושנה
אושרוב שמואל   לובמן משה   רפפורט יהושע חיים
אטינגר יוסף   לוין (גולדבלט) דבורה   שמוליצ'נסקי אהרון
גורדון (זילבר) בתיה   מילר (קולקר) בנימין   שמוליצ'נסקי בועז
גורדון יעקב   ניימן יוסף   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב
הורביץ (פפירמייסטר) רחל   פינשטיין (מילכיקר) בלומה   שמוליצ'נסקי מאיר
הלל (רוזנגרטן) פייגה צפורה   פינשטיין (וירצר) יונה צבי   שמוליצ'נסקי משה ניסן
ויס (גולדבלט) גוטל טובה   פפירמייסטר אהרון   שמוליצ'נסקי רייזיל
ויס משה בער דב   פפירמייסטר גרשון   שמעוני (פפירמייסטר) דינה
יצחקי (שאצקי) זיסל   פפירמייסטר דב ברל   שרקון שמואל מרדכי