איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גורדון אברהם זאב   וארון א.   לוין גרשון
גורדון יהושע   ויס ראובן   רובאס דוד
גורדון מנחם   יעקבסון (גורדון) עדה לאה    
גורדון (יעקבזון) שרה   לוין (קפלן) בתיה גולדי