איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקוביץ רפאל משה   חזן חיים   פפירמייסטר יהודית
דודזון (קיימוביץ) חיה   יונס שלמה נפתלי הרץ   פפירמייסטר יצחק
דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   לויטן (רבינוביץ) רבקה   רבינוביץ חיים
ויגודסקי (דודזון) פסיה   לוין (רוכלין) שולמית סימא   רבינוביץ חנה
וייסל (ויס) שלום שכנא   סגל (אוגרודין) רבקה    
זלצמן אברהם   סטון ליאון לייב