איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברד אברהם   גורדון אריה לייב   מרקוס אברהם
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   מרקוס חיה שרה
ברשבסקי שלמה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   קריצמן קורץ (סגל) העני הניה
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   לוין ישעיהו