איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גרינברג אסתר   ציגלרויט (טפר) הניה   רובאס עזיזה
סלומון זליג   ציגלרויט יעקב לייב   שומכר צבי הירש
פרנק הנרי צבי   ציגלרויט משה   שומכר (שוהמאכער) שיינע יענטי