איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אידלמן בריינה   ויס שרה אסתר   פקולה (גרינברג) רחל
ברויטמן קריינצי עטרה   זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   קוטורקוף בילה
גולדברג (קפלן) חנה   זמסקי תנחום   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   חינקין (בלומין) חיה שרה   קלימקר דב
גפני (מזובר) רבקה   חינקין (חנקין) יחזקאל   קלס (לואיס) אריה ליב
גרינברג נחום   כהנסקי טובה   קלס חיים
גרינברג שפרה שפרינצה   כהנסקי עדינה   קלס פיגה
בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1847
דימנט אברהם יוסף   מזובר מרדכי   קלס פיגה
הורים: חיים, שרה לאה; לידה: 1900
דימנט בעריל דוב   מזובר (אברמוביץ) פיגה צפורה   קלס שרה לאה
דימנט נחמה   מרגולין אסתר   קן ציפור יעקב רפאל
הורוויץ (הורביץ) רבקה   סלומון (שכטר) שרה   שורץ (קלימקר) רחל