איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון טוביה   לוקשין אברהם   קלימקר (רוזן) פנינה
בן יעקב (דייפט) מרים מירה   לוקשין (לובין) אסתר יטא   רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה
גניס זאב וולודיה   לוקשין (אברהמי) דב   רוחימוביץ בן ציון
וינוקור (שפיטלניק) תרצה   מטמן כהן יהודה   רוחימוביץ מויסיי משה
זוסמן יצחק   מטמן כהן (ברומר) פניה   רוחימוביץ מלכה
זלצמן אהרון   מינץ (רוחימוביץ) שרה   שוורץ גליקה
חבקין ברוך   סיקוף אברהם זלמן   שוורץ (שווארץ) משה
חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   סיקוף אלחנן קוליה   שרעבי מרים
כהן (מזובר) יוחנה   סיקוף פעריל פנינה    
כהן (לוקשין) שרה   פרידמן (סיקוף) עדינה