איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אריה   גלוסקא וילוא   מילר נחום
אברמסון (הוכברג) חנה רות   גלוסקין וילה   מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה
אברמסון יוסף   גלוסקין זאב   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק
אברמסון משה   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   סגל אלישבע
אברמסון רפאל   דשבסקי יואל   סגל יהודה
איתן ישראל   דשבסקי (גולחוי) נסיה   סגל יעקב
אנטין יהושע   ויניק מאיר   סגל מרדכי יואל
אקוה (אכואע) דוד   וינר (מילר) אסתר העטיל   סגל (לובמן) רבקה
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   ויסמן (בנינסון) בלה   סולימן אסתר
בונדר (גרינבלט) מרים   ויסמן (בנינסון) רוחמה   סמחון גב'
בירגר (כהן) בריינה ברינדיל   זוסמן יוסף   עובדיה (גלוסקא) סעידה
בכר (מילר) מרים   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
בלקינד (סגל) נחמה   זוסמן שלמה   פולק (סיקוף) חנה
בנינסון (לוין) יהודית   זיגר סמי שמואל   קוזי (קלדרון) חיה
בנינסון יהושע דב   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   קלדרון אהרון
בנינסון יצחק   טרויבה רחל   קרנץ (מילר) בלומה
בנינסון עמנואל   טרטקוב (אברמסון) צפורה   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
ברניצקי (זיגר) העני הניה   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה   רגבי (רוגובסקי) מרדכי
גולדמן חנה לאה   מוגילביץ (גרינבלט) פרידה עליזה   ריכטר (ריכטער) מתתיהו
גיסיל חיה פיה   מילר (הירש) בתיה   שבח (זוסמן) עדינה