איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גולדשטיין) חרות   יעזיקוף צפורה   פיין (מינץ) מילכה
גולדין אריה ליב   יעזיקוף שפרה   קודריאנסקי יוסף
גרינבלט (שקרלביץ) מינדיל   כהנסקי מרדכי   קוטורקוף שמואל
וגיטל יהודה   מינץ אהרון אריה   רטנר אלכסנדר
וגיטל שיינע רבה   מינץ (הוברבנד) חיה פייגה   רטנר שמעון יהודה
וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   ממן יוסף   שוורצמן בתיה
זוסמן דב ברל   מרחוביץ ישראל ליב   שלימוביץ אהרון
זילברמן יחיאל   ניפומנישצקי שרה   שלימוביץ שרה לאה
זלוטשינקא רחל   ניפומשינצקי שמואל    
חודורוב (מינץ) הינדה אילה   עובדיה (בשארי) שלמה