איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   הירשליר שפרה   מזרחי (משראקי) שלום
אגי (אדג'י) יוסף   הלוי קראוני מחלי   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה
אגי (אדג'י, ברקוביץ) קלרה   הרשליר (הרשלר) רבקה   מייזל יעקב צבי
אייזנברג חיה   זלוטשינקא ברון   מירנסקי צביה
אייזנברג חיים   זרחי ישעיה   מירנסקי קופיל אורי
אלפיא (אלפיה) יצחק   חמדי (עוקשי) בכורה   מנדילוביץ שרה
אלפיא (אלפיה) רבקה   טביב (שרעבי) שולמית סלמה   פולני (רון) יהודה
אקוה (עוקשי) שרה   טביב (כהן עראקי) שמעה   צלליכין (מוסאיוף) חנה
בסקינד יעקב   טרכטנברג (הירשלר) יהודית   קלדרון (בזה) אסתר
ברדן שרה   יעקובי בן ציון   קליין יוסף
גניס חוה   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה
גניס (געניס) פנחס יוסף   ליברמן מלכה   קרינסקי בנימין
גרשונוביץ חיים   ליובין (בלקינד) ימימה   שקולניק בן ציון
גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   מוסאל יוסף   שקרלביץ (שקלרביץ) נח
הירשליר (הרשלר) זליג   מוסאל (מוסייל בן יצחק) יעקב    
הירשליר רחל   מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה