איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אתיאל (היטעל) אריה ליב   הלוי (גילביץ) אברהם   סעדיה שלמה
בונדר לוי יצחק   הלוי בנימין   קורזאן (קורסן, גורסן) סעדיה
בן אברהם שלמה   כובני (חובני) שלמה   רזניק יעקב
גולדשטיין יוסף   ניסים אפרים   שלומוביץ דוד
גורלסקי גדליהו   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה   שרעבי אסתר