איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה יהושע   גולני (יגולניצר) יצחק אברהם   ספקטור מאיר
אוירבך (אויערבאך) משה   גולני (זייד) שולמית   עומסי (ג'מילי) לאה
אושדי (בן שלום) חיים   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   עומסי (בן שלום) עובדיה
אקוה (בן סעדיה) זכריה   גפלא אסתר   עומסי שלום
בונדר אליהו   גפלה סעודה   פורטר יצחק
בונדר ברינה ברוריה   גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   פרימן בניהו
בלובשטיין (בלוישטיין) משה   הלוי (הלוית דונסקי) בתיה   קרוין אברהם
בעדני (בן יוסף) עמרם   הרשקוביץ (פרימן) חולדה   קרוין נפתלי
בשארי יונה   ווג'ים (רצון) ברכה   רצון בדרה
בשארי סעדיה   ויסר מרדכי   רצון זכריה
בשארי (דמארי) סעידה   חסן שושנה   רצון (בן זכריה) משה
ג'מאזה תימני   חסן (שובלי) שלום   רצון שלום
גדסי (בן ראובן) אפרים   יעקב בן זכריה   רצון שלמה
גדסי (בן אפרים) חיים   מזרחי מנחם   שובלי אמאן
גדסי יששכר   מזרחי (בן זכריה) מנחם   שובלי חנה
גדסי נפתלי   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה   שובלי (בן שלום) משה
גדסי (בן אפרים) סעדיה   מנחם בן זכריה   שובלי (בן שלמה) סעדיה
גדסי רומיה   מנצור (עווד סעיד) עובדיה   שרעבי (בן סעדיה) נתן
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   משאט (רצון) אסתר   שרעבי (גדסי) רחל
גולדין ניסן   סגל שושנה   שרעבי (רצון) רחל