איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוסל חיותה   מלמד (גורביץ) חסיה   קולדין אליהו
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   מקלר (קולדין) רחל   קולדין צבי
דהן א.   פינברג חיים   קפלון יעקב
לוין יוסף   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה   קפלון שמואל
למישוב משה   צדוק אברהם   קרוין צביטלה
לנדוי שמואל   קולדין אברהם