איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בורשטיין מנחם מן   טוביה (יהוד) יונה   פוסוסורסקי (חן טוב) חנה
ביליסטוצקי לאה   טלר (חן טוב) חיה   פינקלשטין נחום
בילסטוצקי לאה   יהוד (כהן) אסתר   קוזי יוסף נחום
גפלה (קפרא) לאה   יהוד יחיא   קושניר שמואל
גרינבלט (זלקינד) מלכה   יעקובי יחזקאל    
חן טוב (חרשוכין) משה   פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה