איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גלין טויבה   חיסין (חשין) יצחק   פישצנר צבי
דויט בתיה   יזרעאל טילה תהילה   שקולניק (רוזנברג) טובה
וינדמן זאב ולודיה   יזרעאל צבי    
זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב