איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון (פלוטניק) צילה   כהן (סלאוי) רומיה   פאר זלקינד
אוצפ (קפלן) יוכבד   כרמי נתן   פלוטניק הלה חיה
גרינבלט שמואל   ליברמן חיים   פרנקל יצחק
דודזון (ריבקס) אידה   ליברמן רחל   קאושנסקי יצחק
וישנבסקי משה   לינדן יעקב   קפלן ברוך יוסף
זוסקביץ טוביה   מגל (טויבר) מלכה   קפלן (פורר) שרה
טבק דב בוריס   מזרחי זכריה   קפלן הלוי אליהו
טויבר חיים   מימון דב בוריס   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
טויבר יחיאל   מימון (עבדאללה) שלמה   שמואלוב שמואל
טויבר (בון גרינשטיין) רחל   סופר (פלוטניק) חסיה   שפק אברהם
טויבר שלמה   סופר יעקב