איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון (פלוטניק) צילה   כהן (סלאוי) רומיה   פלוטניק הלה חיה
אוצפ (קפלן) יוכבד   כרמי נתן   פרנקל יצחק
אפשטיין דב   ליברמן חיים   קאושנסקי יצחק
גרינבלט שמואל   ליברמן רחל   קפלן ברוך יוסף
דודזון (ריבקס) אידה   לינדן יעקב   קפלן (פורר) שרה
וישנבסקי משה   מגל (טויבר) מלכה   קפלן הלוי אליהו
זוסקביץ טוביה   מזרחי זכריה   רון (זינגר) חיים
טבק דב בוריס   מימון דב בוריס   שלןמוביץ (טויבר) שפרה
טויבר חיים   מימון (עבדאללה) שלמה   שמואלוב שמואל
טויבר יחיאל   סופר (פלוטניק) חסיה   שפק אברהם
טויבר (בון גרינשטיין) רחל   סופר יעקב    
טויבר שלמה   פאר זלקינד