איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   זוסמנוביץ יצחק   פאר יעקב
אוברמן דב   זוסמנוביץ רבקה   פאר שאול
אוצפ יצחק   יצחקי ישראל   פיינמן לייב אריה
אייזן (פלץ) עדה   יצחקי לוי   פניני (יצחקי) שרה
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   יצחקי (יצחקוב) מיכאל   פרומקיס חיים
בסקינד זאב   יצחקי (איסקוב) שושנה   ראם (ויזלטיר) מרדכי
ברק דוד   כהן יצחק   רוחה זהבה קזיל
דוברובסקי מרדכי   כהן (בלומברג) צפורה   רוחה קליבבה יהונתן
ויסמן יוסף   לוין (שכן) אלה   רפפורט (ברא) רחל
וישנבסקי איסר   מרגלית דוד   רפפורט (אברמוביץ) שושנה
וישנבסקי אריה   מרימס מנשה מוניה   שינברג משה
וישנבסקי הינדה   עוקשי יוסף   שפרן יצחק
זודקביץ טוביה   עשרי (רהבני) אסתר נונו    
זודקביץ מרים   עשרי משה מוסא