איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לייבל) רחל   זודקביץ מרים   עשרי משה מוסא
אוברמן דב   זוסמנוביץ יצחק   פאר יעקב
אוצפ יצחק   זוסמנוביץ רבקה ורה   פאר שאול
אייזן (פלץ) עדה   יצחקי ישראל   פיינמן לייב אריה
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   יצחקי לוי   פניני (יצחקי) שרה
בסקינד זאב   יצחקי (יצחקוב) מיכאל   פרומקיס חיים
ברק דוד   יצחקי (איסקוב) שושנה   ראם (ויזלטיר) מרדכי
דוברובסקי מרדכי   כהן יצחק   רוחה זהבה קזיל
הוברמן אברהם צבי   כהן (בלומברג) צפורה   רוחה קליבבה יהונתן
ויסמן יוסף   לוין (שכן) אלה   רפפורט (ברא) רחל
וישנבסקי איסר   מרגלית דוד   רפפורט (אברמוביץ) שושנה
וישנבסקי אריה   מרימס מנשה מוניה   שינברג משה
וישנבסקי הינדה   עוקשי יוסף   שפרן יצחק
זודקביץ טוביה   עשרי (רהבני) אסתר נונו