איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גרשט חנוך   זאבי (סיקלר) טובה
אולינקי (שטימלר) אסתר   גרשט יצחק   זוסמנוביץ יפה שיינה
אולינקי יעקב   גרשט מרדכי   זוסמנוביץ מרדכי
אולינקי מרים   גרשט פנחס   טבצ'ניק (דומבק) מרים
איל (רובשקין) משה מישקה   דומבק אהרון   טומשין בלה
אילן חיים זלמן   דומבק זלמן   טומשין זאב
אסא אהרון הנרי   דומבק חנה   טומשין מיכאל
אסא יוסף בכור   דומבק ראובן   טומשין מרדכי
אסא ליאון   דמארי גזאל אילה   טורצקי (רבינוביץ) חנה
אפשטיין חיים   דמארי זכריה   ידידיה (גרשט) זהבה
בלוטין (בוליטין) מנחם מנדל   דמארי יונה   ידלין נפתלי
בניסוביץ רחל לאה   דמארי יחיא זכריה   ידלין רחל
בשארי (דמארי) צביה   דמארי סעדיה   ינקלביץ פנחס זליג
ג'דה זהרה שרה   דמארי בושמי שושנה   כהן אברהם
ג'דה שלום סאלם   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה   כהן טובה
גולדברג (דמארי) רחל   דרוקמן משה   כהן שמריהו
גורביץ שלום   דרור (טומשין) מרים מינה   לובצקי אלטה
גרשוני (ברגר) שרה סוניה   הירשפלד חיים   לובצקי עדה
גרשט אברהם   וינר אברהם   לוי ווהאב יוסף
גרשט בלומה   ויסר טובה   לוין (כהאן) חנה