איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (פופקו) רבקה   בנימיני (אנוקוב) רחל   חרל"פ חיים זבולון
אהרונסון (קוזי) מאירה   ברק (ראש) רחל   טולמצקי זלמן
אופנהיים טניה   ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   טולמצקי (ויסר) טובה
אופנהיים יוסף יוסקה   גינגולד חיה   טיכמן יהודה
אופנהיים שמואל צבי   גינגולד יסקה   יוסיפון (יוסביץ) דב
אוקסמן זאב   גינגולד צבי   ימפולסקי אהרון
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   גריגולד יוסף   ימפולסקי (כגן) פניה צפורה
אלישיב (לוי) ברטה   דויטש (שרולוב) צפורה   יעקובוביץ (ויס) אסתר
אנוקוב אברהם   דמארי אברהם   כהן (בובשובר) אסתר אסיה
אניספלד צבי הירש   הוברמן (זיסל) מרים   כהן בתיה
אס (דויטש) שרה   הורביץ הרצל   כהן יוסף
באשר אסתר   הראל (ויס) יהודה   כהן רחל
בובשובר אברהם אברשה   וייסברוד (פרנקל) רבקה   כהן שרה
בובשובר אריה ליב   וינר יעקב   לואיס (קרסר) לאה
בובשובר (כהן) מרים   וינר שבע   לואיס ליפא
בובשובר ראובן רובה   ויס יצחק   לוין (פרנקל) אניוטה הניה
בובשובר שמואל   ולד חיה   ליברגוט ישראל
בן אליעזר אסתר   ולד שמואל   ליברגוט רחל
בן דוד (לויתיאן) אסתר   ורטהיים מתתיהו   לילינבלום שלמה
בן דוד (דוכובני) יצחק   ורשבסקי אליהו   מזל אליעזר