איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוזנס חוה   רויך זהבה   שטינמן אברהם
רוזנס נפתלי   רויך יוסף   שטינמן אהרון
רוזנפלד ברכה   רויך שושנה   שטינמן דוד
רוזנפלד דב   רייטר (הימן) מלכה   שטינמן ישראל
רוזנפלד חיים   ריסל מיכאל   שטינמן (רוזנברג) לאה
רוזנפלד יוסף   ריסל שרה   שטינמן מיכאל
רוזנפלד מאיר   רפפורט בנימין   שיף חנה
רוזנפלד משה   שוחטוביץ אריה   שיף שמעון
רוזנפלד נתן   שוקלר ראובן   שליט דב
רוזנפלד שרה   שטינברג אברהם   שמשלביץ שלמה
רויטמן חנה   שטינברג משה   תפוח משה
רויטמן יצחק   שטינברג שרה   תפוח שרה
רויך אהרון   שטינמן אבא נתן