איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי בריינדל   ויס משה ברוך   פרידמן פסח
אגוזי מרדכי יעקב   כהן אהרון   קלס רבקה
אגוזי (נוסנוביץ) שלום אליעזר   כהן אמציה ברוך   קרומהולץ אברהם
אניב (אנוקוב) לוי   כהן דוד   קרלן (שוחט) חוה
בן טובים (בנטובים) חיים   כהן זכריה יחיא   רוזן (רוזנבליט) שמואל
בר און (בראון) מרדכי מורלה   כהן שושנה שמעה   רוזנבליט (שטרן) חנה אנה
בראון אברהם   מוגרבי יהודה   רוזנבליט ליאו אליעזר
בראון (סקוהוף) יהודית סופי   מוסאל (מזרחי) פרידה   רוזנברג ישראל
בראון יחזקאל   סלונים שניאור    
גורפינקיל יוסף   פיס דוד