איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלגודטני בנימין   חיריק שלום   סטמבולציק דינה
בלייר זונדל   חסון (סיבהי) שרה   סיבהי (חג'בי) נדרה מאירה
גורליק אהרון   טוביה (סיבהי) שמחה   סיבהי שלום
גורליק (וינקוסקיה) שרה   יברבוים מרדכי   ענטר מאיר חלו
גלוברמן אהרן   יעקובי (כהן) שמחה   עראקי (נדב) יונה
דוד (סיבהי) מזל טרנז'ה   יעקובי (כהן) שרה   פיס בתיה
הימן ישראל   כהן קגן מרדכי   צייזלר בן ציון
הירשפלד (בלוך) רחל ריטה   כץ דוד   צלניקר שלום מאיר
הלל (לוסטיג) רבקה   לוי שלום   קוטקו דבורה
וילף אליעזר   לוין (לביאנט) אולגה   קוטקו מרדכי
וינבוים זוסיה   לימן (פיס) אהובה   קטוביץ יהודה דודי
ורטהיים אפרים   מינקוב יעקב   קלס רטנר שרה לאה
זיגר (הוכמן) חיה   מינקוב רשה   רוזנמן (סגל) פנינה
זילברמן דניאל   מלמד מרדכי   רסינסקי יעקב
זילברמן קיילה   נימקובסקי זינה   שלגי (שניידר) דוד
זילברשטיין יהודה   נימקובסקי זלמן    
חיריק (חג'בי) מרים   נימקובסקי מנחם