איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (ניניו) דבורה   ביגלמן פרץ   ברנשטיין אליעזר
אוליאר חנוך   ביגלמן (בזר) צפורה   ברקוביץ חנוך
אוליאר (פיינזילבר) שושנה רוזה   ביץ יצחק   ברקוביץ (טפר) טליה
אופיר (שטויער) מנחם   בלאו ראובן ארנסט   גולדמן יהושע
אליזוב בן ציון   בלנקמן (לאונר) אורה   גולדמן מנחם מנדל
אליזוב (שווילי) לובה   בן שחר (משתילים) אורי   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה
אליזוב מיכאל   בן שחר (משתילים) זאב   גולדמן צבי ג'ינגי
אליזוב משה   בן שחר (משתילים שמורק) חנה   גולדמן (שיביץ) צפורה
אליזוב פארי   בן שחר (משתילים) יהודה זלמן   גולדשטיין יוסף
אליזוב פנחס   בן שחר (משתילים) שאול   גולדשטיין (אליזוב) שושנה רוזה
אליזוב שמואל   בקר אריה   גוליברודה יוסף
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בקר יצחק   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה
אפשטיין אהרון ארתור   בקר מנחם   גולן (גולדשטיין) שמחה
אפשטיין טובה גרטרוד   בקר פרידה   גורפיין אשר
אפשטיין מקס מרדכי   בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   גינדי (כדריה) מזל
ארקין אהרון   ברונשטיין (וולובלסקי) אסתר   גינצבורג (גינזבורג) זאב
ארקין יוסף   ברזילי (שמאי) סימה   גלוזמן דב ברל
ארקין פרידה   ברינקר אהרון אליעזר   גלוזמן (ארביטמן) סימה
ארקין שמעון   ברינקר (בונים) פסיה פולה   גרובס ישראל
ביגלמן יצחק   ברניצקי ריטה רחל   גרינוולד (ויסברג) צילה