איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדשטיין דב   דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   הנדלר דוד שלמה
גולדשטיין שלמה   דנציגר שמחה בונים   וולפרט אורי הלמוט
גולצמן יוסף   האנובר (כהן) רוזה   וולקוביץ איצו יצחק
גורביץ (גולדברג) שרה   הוברמן (אברוך) חסידה   וולקוביץ (זליגמן) בתיה
גורדון (ולד) רבקה   הוכברגר (פיסטרונג) מנוחה   וילנר יצחק
גורודצקי (גלזר) דבורה   הוכברגר צבי   וינברג יחיאל
גינדי הכהן מנחם   הופמן שלמה   וינטר (טרקסטרגר) ברוניה
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   היין מנשה   וינטר מלכה
גלזר אלחנן   היין צבי   וינר יהודה
גלזר דובה   היין רות   וינר נחום
גלזר שמואל   הייפרט (חוינה) יוכבד   ויסברג אריה
גפן דוברנוש   הילזנרט ארנון   ויסמן (פלץ) זהבה גולדה
גפן חנה   הילזנרט משה מקס   ויסמן ישראל
גרינברג ברוך   הילזנרט שלמה   ויסמן נפתלי
גרינברג נחמה   הירש משה מרטין   ולד (שירצקי) חנה אני
דויטש (ימשון) אסתר   הירשברוך (להמן) פרידה   ולד יחיאל
דויטש פרידה אסתר   הירשברוך פרץ   ולד נתן
דומנייביץ אליעזר   המבורגר (גרוסר) אני אלישבע   ופסי רפאל
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   המבורגר הרברט אליעזר   ורניק ישראל
דורון (דורוגויר) יוסף   הנדלר (קדישביץ) בתיה   ורנץ חנה