איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרידמן טובה גיטל   קויפמן ינטה   קרייס (קוריטובסקי) רות אינגבורג
פרידמן (מרגלית זוסמן) פנינה   קויפמן שמואל   קרניאל (אדלר) עדה
פרידריך (פרידהבר) אסתר   קופר גרשון   קרניאלי (נגלברג) לאה
פרידריך יצחק   קוצין שלמה   קרסנובסקי זליג
פרידריך ישעיהו   קוקוטק טוביה   קרצ'בסקי (כהן) הלן
פרלמן נחמן   קורן ישעיהו   קשת (מונק) שושנה
פרנקנשטיין מרטין שמואל   קיפניס לוין   רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר
צוקר (שרמן) חיה   קירז'נר (הולצברג) רחל   רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה
צוקר יהודה   קירשט (גבירץ) שרה   רבינוביץ משה קופמן
צוקר יצחק   קליביצקי (שרף) שולמית   רוזנטהל פלורה
צוקרמן אברהם   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה   רוזנטהל ראובן רוברט
צוקרמן (הורביץ) שרונה   קנה הרי ארי   רוזנטל (יעקובי) אורזולה נעמי
צימלגיסר אשר   קנה מאיר מקס   רוזנטל פאול שמעון
צימלגיסר חיה   קנה (קזאן) מורה מרים   רוזנמן אריקה
צנזור אלזה עליזה   קנר אהרון   רוזנמן יצחק
צנזור אמיל עמנואל   קנר (בלומנר) ברטה   רוזנמן נחמה
קובובי (קובוביצקי) שאול   קרויטורו מאיר   רוזנמן (רודיך) רבקה
קובוביצקי יהודית   קרויטרו (קרויטורו) חנה   רוזנמן שמואל אמיל
קובלסקי (אברוך) פנינה   קרוניק שלמה   רוזנר (ראוכברגר) חנה
קובלסקי שמעון   קרוק (ורטהיים) צילה   רוזנר צבי