איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רון (רוזנמן) אברהם   שטוקהמר יהושע   שניידר יעקב
הורים: משה, שרה; בת זוג: רבקה; לידה: 1909
רון (ורנץ) אליהו   שטוקהמר נחמיה   שניידר (קוץ) רבקה
רזניק שמריהו   שטוקהמר שכנא   שניידר (כרפס) רחל
רייך יהודה   שטינבך משה דב   שנרפ (רוזנטל) בטי
רייך רבקה   שטינמן (מורך) מרגלית   שפירא (מילר) אסתר
רייס יוסף   שטרסלר אהרון   שפירא (הנדלר) חנה
רינגר (כץ) לאה   שטרסלר יהושע   שק (ליבמן) טובה
רצון (ג'מיל) טובה   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי   שקובסקי (גלזר) רעיה
שביט (פוקס) נעמי   שלינגבוים אסתר מלכה   שריג גבריאל
שוורץ (מימון) בלומה   שלינגבוים יהושע   שריג (שפירא) פנינה פאולה
שוסטר (הורנפלד) הניה   שמחון ישראל אבנר   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שוסטר יוסף   שמר (שמרלר) צבי   שרף יחזקאל
שטוקהמר (פדלמן) זהבה גולדה   שניידר יעקב
הורים: שרגא מאיר, בריינה; בת זוג: רחל; לידה: 1910