איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   ארנון (כהן כהן) מלכה   ג'מיל (טביב) צפורה
אברמוביץ אידה   ארנון (כהן עיראקי) משה   גוטפרוינד אברהם אלברט
אברמוביץ משה   אשכולי (הורנפלד) מרים   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה
אוברלנדר מיכאל   בורשטיין מאיר   גוטרמן (רטנר) דבורה
אוברלנדר שרה   בייר (שינדלר) חיה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי
אוברמרס (ופסי) רחל   בלכר סנדר   גולדנברג זקה
אולדנפרב (רינגלר) טובה   בן יוסף ברטה   גולדנברג יעקב יאשה
אולדנפרב ישראל   בן יעקב (גולדברגר) אריה   גולדנזון יהואש
אוניקובר חיים   בראון אליהו   גולדנזון (דורמן) רינה
אוניקובר חנה   בראון בנו   גולן (מזרחי) רינה
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   בראון (דוד) גונדה   גור אריה (אלקון) יהודית
אורנשטיין זליג   בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   גורנברג (פיינסוד) רחל
איזנברג מרדכי   ברגר ויקטוריה   גורש (זינר) רבקה
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   ברגר יהושע   גינדי (ששון) אסתר
אלפא (הס) אלה   ברגר נעמי   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אספורמוס מרים   ברוך יצחק   גרמי אברהם
אספורמוס שמואל   ברוך ציון   גרמי מאיר
אפרת מרים   ברוך רחמים   גרמי (חזי) רחל
אפרת שושנה   ברוך שושנה ורדה   דברה מזל
ארונס יצחק   ברק (שינדלר) יפה   דויטש מרדכי