איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   בלכר סנדר   גולדנברג זקה
אברמוביץ אידה   בן יוסף ברטה   גולדנברג יעקב יאשה
אברמוביץ משה   בן יעקב (גולדברגר) אריה   גולן (מזרחי) רינה
אוברמרס (ופסי) רחל   בראון אליהו   גור אריה (אלקון) יהודית
אולדנפרב (רינגלר) טובה   בראון בנו   גורנברג (פיינסוד) רחל
אולדנפרב ישראל   בראון גונדה   גורש (זינר) רבקה
אוניקובר חיים   בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   גינדי (ששון) אסתר
אוניקובר חנה   ברגר ויקטוריה   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   ברגר יהושע   גרמי אברהם
אורנשטיין זליג   ברגר נעמי   גרמי מאיר
איזנברג מרדכי   ברוך יצחק   גרמי (חזי) רחל
אל דן (אולדנפרב) שמחה   ברוך ציון   דברה מזל
אלפא (הס) אלה   ברוך רחמים   דויטש מרדכי
אספורמוס מרים   ברוך שושנה ורדה   דנציגר אליהו אליאס
אספורמוס שמואל   ברק (שינדלר) יפה   דנציגר (פישר) פאולה בלה
ארנון (כהן כהן) מלכה   ג'מיל (טביב) צפורה   הורנפלד שרגא
ארנון (כהן עיראקי) משה   גוטפרוינד אברהם אלברט   הושנדר חנה
אשכולי (הורנפלד) מרים   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה   הושנדר צבי
בורשטיין מאיר   גוטרמן (רטנר) דבורה   הס יוסף
בייר (שינדלר) חיה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי   הס (ניישטיין) צילה