איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   אלפא (הס) אלה   בראון (דוד) גונדה
אברמוביץ אידה   אלקין מרים   בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה
אברמוביץ משה   אספורמוס מרים   ברגר ויקטוריה
אוברלנדר מיכאל   אספורמוס שמואל   ברגר יהושע
אוברלנדר שרה   אפרת מרים   ברגר נעמי
אוברמרס (ופסי) רחל   אפרת שושנה   ברוך אברהם
אולדנפרב (רינגלר) טובה   ארונס יצחק   ברוך יצחק
אולדנפרב ישראל   ארנון (כהן כהן) מלכה   ברוך ציון
אוניקובר חיים   ארנון (כהן עיראקי) משה   ברוך רחמים
אוניקובר חנה   אשכולי (הורנפלד) מרים   ברוך שושנה ורדה
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   בורוביק פרומה   ברק (שינדלר) יפה
אורנשטיין זליג   בורוביק קלמן   ג'מיל (טביב) צפורה
אזולאי דוד   בורשטיין מאיר   גוטניצקי פישל
אזולאי משה   בייר (שינדלר) חיה   גוטפרוינד אברהם אלברט
אטרי יצחק   בלובשטיין זהבה   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה
איזנברג מרדכי   בלכר סנדר   גוטרמן (רטנר) דבורה
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   בן יוסף ברטה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי
אלטורה (לזר) פאני   בן יעקב (גולדברגר) אריה   גולדנברג זקה
אלטורה צבי הרש   בראון אליהו   גולדנברג יעקב יאשה
אלטורה (הטשק) קורנליה   בראון בנו   גולדנזון יהואש