איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   אפרת מרים   ברוך רחמים
אברמוביץ אידה   אפרת שושנה   ברוך שושנה ורדה
אברמוביץ משה   ארונס יצחק   ברק (שינדלר) יפה
אוברלנדר מיכאל   ארנון (כהן כהן) מלכה   ג'מיל (טביב) צפורה
אוברלנדר שרה   ארנון (כהן עיראקי) משה   גוטפרוינד אברהם אלברט
אוברמרס (ופסי) רחל   אשכולי (הורנפלד) מרים   גוטפרוינד (בלאושטיין) נטקה
אולדנפרב (רינגלר) טובה   בורשטיין מאיר   גוטרמן (רטנר) דבורה
אולדנפרב ישראל   בייר (שינדלר) חיה   גולדברג (זלצר) צפורה ציפי
אוניקובר חיים   בלכר סנדר   גולדנברג זקה
אוניקובר חנה   בן יוסף ברטה   גולדנברג יעקב יאשה
אופנהיים (זוסמנוביץ) רעיה   בן יעקב (גולדברגר) אריה   גולדנזון יהואש
אורנשטיין זליג   בראון אליהו   גולדנזון (דורמן) רינה
אזולאי דוד   בראון בנו   גולן (מזרחי) רינה
אזולאי משה   בראון (דוד) גונדה   גור אריה (אלקון) יהודית
אטרי יצחק   בראון (זלנפרוינד) מרים מרטה   גורנברג (פיינסוד) רחל
איזנברג מרדכי   ברגר ויקטוריה   גורש (זינר) רבקה
אלדן (אולדנפרב) שמחה סימון   ברגר יהושע   גינדי (ששון) אסתר
אלפא (הס) אלה   ברגר נעמי   גל (ילינק) נדיה גיזלה
אספורמוס מרים   ברוך יצחק   גרמי אברהם
אספורמוס שמואל   ברוך ציון   גרמי מאיר