איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דנציגר אליהו אליאס   זינר יעקב   כספי דוד יעקב
דנציגר (פישר) פאולה בלה   זינר (קעטבי) יפה   כץ אברהם
הורנפלד שרגא   זינר שמריהו מנצור   כץ (שטינמן) שרה אסתר
הושנדר חנה   זיסמן זליג   לבנט משה
הושנדר צבי   זיסמן (שמוכר) שושנה   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה
הס יוסף   זלצר דב   לובלינסקי יצחק
הס (ניישטיין) צילה   זלצר (הלוי) חנה   לובלינר משה
הרץ אריה בנדי   זק דוד   לוי (סיסרו) גרציה
הרץ (וייס) זהבה   טביב אברהם   לוי יצחק
וולפרט (ביר) רות   טביב שלום   לוי עובדיה
הורים: יוסף, אסתר; בת זוג: שרה; לידה: 1910
וינברג אברהם   טביב (יוסף) שמחה   לוי עובדיה
הורים: עובדיה, שרה; בת זוג: אדל; לידה: 1925
וינר (גוטרמן) רבקה   טובי מרים   לוי (גרמי) ציונה
ופסי (שפירו) מרים   טובי שאול   לוי (מזרחי) שרה
ורשביאק אברהם   יזרסקי (ליפץ) אילה   ליבוביץ צבי הרי
ורשביאק אלימלך   כדר שלמה   ליבוביץ (רוז'נסקי) צפורה
ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה   כהן (קחם) ברכה   לימן הרי
זומר חיה שרה   כהן (איזקסון, איציקסון) מירה   מוסקוביץ זאב
זינגר מנחם   כהן (קחם) שרה סעדה   מוקטל אברהם
זינר בנימין   כהן עיראקי אהרון   מזרחי אברהם
זינר דוד   כהן עיראקי (נשיאנו) סולטנה   מזרחי חנה