איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מזרחי יעקב   פרנקו זכיה עדינה   רוקנשטיין (מזרחי) נעמי
מזרחי משה   פרנקו יעקב   שטורך אליעזר
מיודובסקי חיים   פרנקו יצחק   שטורך רוזה
מלכה (דמול) רחל   פרנקו משה   שטיין בנימין
מנדל ישי   פרנקו עובדיה   שטיין (גולדמן) חנה
מנדל צבי   פרנקל יצחק   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי
מרגלית חיים היינו   פרנקל שלמה   שטראוס (לוי) אנה הינדל
מרקוביץ (בקמן) חוה   פרנקל (הילזנרט) שרה סלי   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
מרקוביץ מנחם   פת יעקב   שידלוביצקי יוסף
משעניה אברהם   צוקרמן ברכה   שינדלר אברהם
נוה (בראון) הילדה דליה   צמח (גולדנזון) רחל   שינדלר בנימין
סינואני יפת   צרפתי (קלדרון) רחל   שינדלר בריינה ברוריה
סינואני מרים   קאופמן (בראון) מרגוט מרים   שינקרייט ראובן
עוקשי (גריידי) ידידה   קבשנבסקי חיים   שני (פרידברג) דן
עיני ניסים   קחם יוסף   שניידרמן מתתיהו אברהם
עצמון (וייסנברג) צבי   קחם שושנה שמעה   שנק (קבשנבסקי) לינה
עצמון (זייגר) צילה   קליין משה   שער (זינר) מרים
פנסטר פנינה   קננגיסר זלמן   שריד (גילר) עמליה
פרידברג יוסף וולטר   קרוק שלום   שרעבי לאה לואלה
פרידמן פנחס   רוטשילד ברטה   שרעבי מרים