איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מרקוביץ חוה   פרנקו עובדיה   שטיין בנימין
מרקוביץ מנחם   פרנקל יצחק   שטיין (גולדמן) חנה
משעניה אברהם   פרנקל שלמה   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי
נוה (בראון) הילדה דליה   פרנקל (הילזנרט) שרה סלי   שטראוס (לוי) אנה הינדל
סינואני יפת   צוקרמן ברכה   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
סינואני מרים   צרפתי (קלדרון) רחל   שידלוביצקי יוסף
עוקשי (גריידי) ידידה   קאופמן (בראון) מרגוט מרים   שינדלר אברהם
עיני ניסים   קבשנבסקי חיים   שינדלר בנימין
עצמון (וייסנברג) צבי   קחם יוסף   שינדלר בריינה ברוריה
עצמון (זייגר) צילה   קחם שושנה שמעה   שני (פרידברג) דן
פנסטר פנינה   קליין משה   שנק (קבשנבסקי) לינה
פרידברג יוסף וולטר   קננגיסר זלמן   שער (זינר) מרים
פרידמן פנחס   קרוק שלום   שריד (גילר) עמליה
פרנקו זכיה עדינה   רוטשילד ברטה   שרעבי לאה לואלה
פרנקו יעקב   רוקנשטיין (מזרחי) נעמי   שרעבי מרים
פרנקו יצחק   שטורך אליעזר   שרעבי נתן
פרנקו משה   שטורך רוזה   שרף יעקב