איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (הדה) בתיה בריגיטה   ביקל (אנספלד) בילה   הורנפלד (טרופר) שרה
אברוך נתן   ביקל (צונג) לאה   היינמן גרשון
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   ביקל מאיר   הייפרט (באומן) לאה אילזה
אברוצקי מתתיהו   ביקל נפתלי   הייפרט מאיר מקס
אברוצקי עמירם   ביקל עמנואל   הייפרט פאול
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   ביקל (קרטגנר) שרה   הייפרט פנחס פאול
אגוזי מנחם   בלום (ארטן) אסתר   הרטמן מקס
אהרונסון חיים הורסט   בלומברג אלחנן   וולהיים הרמן
אלוני (דמב) זאב   בן שמואל שושנה   וילסון (הברפלד) אילה אלנה
אלחננוף בתיה   ברגמן ברכה   ויצמן (יפת) דקלה
אפשטיין (לובלינר) רחל   ברקוביץ (ברזילי) שולמית   ורטהיים רחל
אקרשטיין ברכה   גבריאלוב דוד   זאיק אריה
אקרשטיין מיכאל   גבריאלוב חסיה   זאיק ברוך
ארטן יצחק   גבריאלוב שמעון   זאיק לאה לייקה
ארטן (טאמא) שרה   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   זאיק קלרה חיה
ארליך (מסינגראו) ורדה   גוטמן אליעזר אוטו   זוהר (ברייטברט) שלמה
אררט (ארטן) ניסן   גוטשטיין בת שבע   זיכל (שיינבאך) אסתר אני
בוכסטר נתן   גיספן אברהם   זלצמן יהושע
בונדר (דנציגר) יוכבד   דויטש (שניידר) טובה   זלצמן (קליין) מלכה
בטלמן (קורפיסט) סופי   הולנד פנינה   זלצמן מרדכי