איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ציטרינובסקי (הורביץ) יהודית   קלוצמן אדי   רוזנברג שרה
צייזלר (רטר) עדה אדלה   קלוצמן אלזה סילבנה   רייכהרט אליעזר אריך
צייזלר שאול סלו סלק   קלוצמן סוניה   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית
צמיר (צימרמן) אלימלך   קפלן (נואה) אני   שטיינברג סלע (לוי) חנה
צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה   קרומהולץ (רוזנר) טובה   שטיינברג סלע קורט
צרפתי מרדכי   קרומהולץ מאיר   שלנג זאב
קגן אידל   רבינוביץ אלכסנדר   שלנג (רושנסקי) חנה
קופמן יוסף   רבינוביץ (שניידר) דרורה   שמעוני (שפיצר) יעקב