איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
צמיר (צימרמן) אלימלך   קלוצמן סוניה   שטיינברג סלע (לוי) חנה
צרפתי (אספורמוס) אסתר אסתרינה   קרומהולץ (רוזנר) טובה   שטיינברג סלע קורט
צרפתי מרדכי   קרומהולץ מאיר   שלנג זאב
קגן אידל   רבינוביץ (שניידר) דרורה   שלנג (רושנסקי) חנה
קויפמן יוסף   רוזנברג שרה   שמעוני (שפיצר) יעקב
קלוצמן אדי   רייכהרט אליעזר אריך    
קלוצמן אלזה סילבנה   רייכהרט (פכנר) אלישבע אדית